ชุดคำสั่ง CMD DATA Transfer สำรองข้อมูลจาก Server ไปอีก Server

วันนี้ SmartIT ขอเสนอ ชุดคำสั่ง Command สำหรับสำรองข้อมูล Server ไปอีก Server เพียง คัดลอกชุดคำสั่งด้านล่างนี้ไป แล้ว Save File เป็น DB2DB.bat โดยไปวางที่ Notepad และแก้ไขข้อมูลตรงบรรทัดที่ 5-17

Continue reading