ดาวน์โหลดโปรแกรม NHSO CLIENT Version 1.0.46 รองรับการต่อ License ปี 2563 ***สำหรับหน่วยบริการ***

SmartIt ขอทบทวนการดาวน์โหลดและติดตั้ง โปรแกรม NHSO CLIENT Version 1.0.46 รองรับการต่อ License ปี 2563 ***สำหรับหน่วยบริการที่ยังไม่สามารถอัพเดทได้ ทั้ง HOSxP และ HOSxP PCU วันนี้ผมได้สร้างตัว Setup exe

Continue reading